Oració

al Servent de Déu

Ferran Saperas

Déu i Pare nostre,

que en els vostres Servents

Ferran Saperas i Companys Mŕrtirs,

fidels fills del Cor de Maria,

ens heu donat uns models de fidelitat a Jesús,

d'amor heroic a la castedat

i de generositat en el perdó,

concediu-nos, per la seva intercessió,

la grŕcia d'imitar els seus exemples,

i el favor especial que avui us demanem.

Per Crist Senyor Nostre. Amén.