GUILLEM CABRA CORTÉS         n.1987

Fill de Mirella Cortés Ges                  n.1950

Filla de Josep Cortés Pons                n.1919     

Fill de Eulàlia Pons Santacreu            n.1895

Filla de Rosa Santacreu Clarà            n.1865

Filla de Petronila Clarà Bohigas          n.1835

Filla de Bartomeu Clarà Rodoreda      n.1803, que era tiet matern de S A M Claret   n.1807

fill de Joan Clarà Reguant                    n.1765

Fill de Jaume Clarà Mas                      n.1730

Fill de Segimon Clarà Rocafiguera       n.1700

Fill de Jaume Clarà                              n.1675

Anys exactes en negreta